Улуттук иш-аракеттер планы

OGP өнөктөштүгүнө мүчө болгон өлкөлөр жарандык коом менен биргеликте Улуттук иш-аракеттер пландарын (УИП) иштеп чыгышат. УИП өлкөнүн OGP өнөктөштүгүнө катышуусунун негизин түзөт. Алар өкмөт менен жарандык коом биргелешип милдеттенмелерди иштеп чыккан кеңири катышуу жана биргелешип түзүү процессинин натыйжасы болуп саналат. OGP ийгиликтүү пландарында ачык өкмөттүн олуттуу улуттук артыкчылыктарына жана амбициялуу реформаларга басым жасалат; ачык-айкындуулуктун, отчет берип туруунун жана коомчулукту катыштыруунун деңгээлине тиешеси бар болот; өлчөнө турган жана аткаруу мөөнөттөрү бекитилген конкреттүү милдеттенмелерди камтыйт. OGP өнөктөштүгүнө мүчө болгон өлкөлөр акыркы иш планы аяктаган учур менен жаңы планды баштаган мезгилдин ортосунда тыныгуусуз эки жылдык NAP календарлык циклинде иш алпарышат. Бул айрым милдеттенмелер менен этаптар узактыгы боюнча айырмаланганы менен ар бир өлкө Улуттук иш-аракеттер планын дайыма ишке ашыра берет дегенди билдирет.

Улуттук иш-аракеттер пландары Колдоо бөлүмүнө өлкөнүн административдик тилинде да, ошондой эле англис тилинде да берилиши керек.