OGP прогрессине коз салуу

Башкаруу жана түзүм

Көз карандысыз орган катары IRM “Ачык өкмөт” Өнөктөштүгүнүн Жетектөөчү комитети тарабынан башкарылат, бирок түздөн-түз мүнөздө эмес. (IEP) Эл аралык Эксперттик комиссиясы ОКМге түздөн-түз көз салат. Бул топ Жетектөөчү комитеттин курамында эки жылдан бери болгон мүчөлөрдү камтыйт. Ал эми IEP катышуучуларынын жаңы тобу көбүнчө сапатын текшерүүгө көңүл бөлөт. IEP катышуучуларынын бардыгы – ачык-айкындуук, катышууну жогорулатуу жана отчет берип туруу маселелериндеги белгилүү эксперттер болуп саналат жана IRM изилдөө ыкмаларын иштеп чыгуу менен ишке киргизүүнү жетектөөдө жана отчеттордун жогорку сапатын камсыздоодо негизги ролду ойнойт. Кененирээк маалыматты жана мүчөлөрдүн жаңыртылган тизмесин мындан алса болот: http://www.opengovpartnership.org/irm/about-iep

IRM камтуусу

 • IRM концептуалдык маалымдамасына ылайык, ишке ашыруунун жүрүшү туурасындагы көз карандысыз отчеттор OGP өнөктөштүгүнө катышкан өкмөттөр Улуттук иш-аракеттер пландарында мойнуна алган милдеттенмелердин аткарылышын баалашат, анын ичинде төмөнкү жааттар бааланат:
 • OGP Принциптер Декларациясында жана Башкаруу Уставында жазылгандай, Иш-аракеттер планы жана анын милдеттенмелери ачык-айкындуулуктун, отчет берип туруунун жана жарандык катышуунун деңгээлин өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чагылдырган даража.
 • Мүмкүнчүлүккө жараша, IRM отчеттору OGP өнөктөштүгүнө өлкөнүн катышуусуна тиешеси бар жана башында иш-аракеттер планында чагылдырылбаган иш-аракеттер менен чараларды чагылдырышы мүмкүн.
 • Башкаруу Уставына ылайык, OGP өкмөттөрү OGP процесси менен планды иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча колдонмонун талаптарын сактаган даража – C тиркемеси.
 • Өкмөттүн иш-аракеттер планында чагылдырылган этаптарга ылайык, ар бир милдеттенменин жана жалпы пландын артикуляциясындагы жана аткарылышындагы прогресс.
 • Өлкөлөр ар бир милдеттенме менен жалпы пландын аткарылышын кантип жакшырта ала тургандыгы, ошондой эле OGP Принциптер Декларациясы менен OGP Башкаруу Уставына конкреттүү шилтеме берүү менен OGP баалуулуктары менен принциптерин кантип жакшыраак ишке ашырса боло тургандыгы туурасында техникалык сунуштамалар. Сунуштамалар иш-аракеттер чөйрөсүнүн бардык буга чейинки пунктуларына тиешелүү болушу керек.
 • 2014-жылдан тартып IRM OGP өнөктөштүгүнө мүчө өлкөнүн иш-аракеттер планынын бир бөлүгү катары болгон OGP критерийлерине шайкеш болуу боюнча ишин жакшыртуу үчүн кадамдарды документтештирип келе жатат. OGP Колдоо Бөлүмүнүн шайкештик критерийлерине жыл сайын жасалуучу баяндамасы OGP өлкөсүнүн шайкештик критерийлери боюнча ишин аныктоо жана талкуулоо үчүн негизги булак боюнча калат. IRM отчеттору өлкөнүн деңгээлинде жыл сайын белгилүү бир критерийлер боюнча прогрессти жана регрессти чектелүү мүнөздөгү талкуулоону камтый турган болот. Отчеттор ошондой эле буга чейинки отчеттордун сунуштамалары боюнча аткарылган иш-аракеттер жөнүндө секцияны да камтышы зарыл. Бул прогресс да ушул документте жазылган принциптерге ылайык аткарылат.
 • Кошумча маалымат алуу үчүн тиркелген документтердеги “көп берилген суроолор” бөлүгүн караңыз. Колдонмолордун бардык документтери IRM Сунуштарында камтылган (IRM Proposal).

IRM улуттук изилдөөчүлөрү

Бул көз карандысыз эксперттер IRM ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетторду түзүшөт, аларда OGP өнөктөштүгүнө мүчө ар бир өлкөнүн иш-аракеттер планынын аткарылышына жасалган мониторинг чагылдырылат. Изилдөөчүлөрдүн тизмесин бул жерден алса болот жана ал мезгил-мезгили менен жаңыртылып турат:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmiRxWpbuqOR4WywJZIvMDl-mTI6eEh-...? usp=sharing

IRM өнүмдөрү

IRM басылмалары:

OGP өнөктөштүгүнө катышкан ар бир өлкө үчүн ишке ашыруунун жүрүшү туурасында жылына даярдалуучу көз карандысыз отчеттор: http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reports

Башкаруу жана түзүм

Көз карандысыз орган катары IRM “Ачык өкмөт” Өнөктөштүгүнүн Жетектөөчү комитети тарабынан башкарылат, бирок түздөн-түз мүнөздө эмес. (IEP) Эл аралык Эксперттик комиссиясы ОКМге түздөн-түз көз салат. Бул топ Жетектөөчү комитеттин курамында эки жылдан бери болгон мүчөлөрдү камтыйт. Ал эми IEP катышуучуларынын жаңы тобу көбүнчө сапатын текшерүүгө көңүл бөлөт. IEP катышуучуларынын бардыгы – ачык-айкындуук, катышууну жогорулатуу жана отчет берип туруу маселелериндеги белгилүү эксперттер болуп саналат жана IRM изилдөө ыкмаларын иштеп чыгуу менен ишке киргизүүнү жетектөөдө жана отчеттордун жогорку сапатын камсыздоодо негизги ролду ойнойт. Кененирээк маалыматты жана мүчөлөрдүн жаңыртылган тизмесин мындан алса болот: http://www.opengovpartnership.org/irm/about-iep

IRM камтуусу

 • IRM концептуалдык маалымдамасына ылайык, ишке ашыруунун жүрүшү туурасындагы көз карандысыз отчеттор OGP өнөктөштүгүнө катышкан өкмөттөр Улуттук иш-аракеттер пландарында мойнуна алган милдеттенмелердин аткарылышын баалашат, анын ичинде төмөнкү жааттар бааланат:
 • OGP Принциптер Декларациясында жана Башкаруу Уставында жазылгандай, Иш-аракеттер планы жана анын милдеттенмелери ачык-айкындуулуктун, отчет берип туруунун жана жарандык катышуунун деңгээлин өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чагылдырган даража.
 • Мүмкүнчүлүккө жараша, IRM отчеттору OGP өнөктөштүгүнө өлкөнүн катышуусуна тиешеси бар жана башында иш-аракеттер планында чагылдырылбаган иш-аракеттер менен чараларды чагылдырышы мүмкүн.
 • Башкаруу Уставына ылайык, OGP өкмөттөрү OGP процесси менен планды иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча колдонмонун талаптарын сактаган даража – C тиркемеси.
 • Өкмөттүн иш-аракеттер планында чагылдырылган этаптарга ылайык, ар бир милдеттенменин жана жалпы пландын артикуляциясындагы жана аткарылышындагы прогресс.
 • Өлкөлөр ар бир милдеттенме менен жалпы пландын аткарылышын кантип жакшырта ала тургандыгы, ошондой эле OGP Принциптер Декларациясы менен OGP Башкаруу Уставына конкреттүү шилтеме берүү менен OGP баалуулуктары менен принциптерин кантип жакшыраак ишке ашырса боло тургандыгы туурасында техникалык сунуштамалар. Сунуштамалар иш-аракеттер чөйрөсүнүн бардык буга чейинки пунктуларына тиешелүү болушу керек.
 • 2014-жылдан тартып IRM OGP өнөктөштүгүнө мүчө өлкөнүн иш-аракеттер планынын бир бөлүгү катары болгон OGP критерийлерине шайкеш болуу боюнча ишин жакшыртуу үчүн кадамдарды документтештирип келе жатат. OGP Колдоо Бөлүмүнүн шайкештик критерийлерине жыл сайын жасалуучу баяндамасы OGP өлкөсүнүн шайкештик критерийлери боюнча ишин аныктоо жана талкуулоо үчүн негизги булак боюнча калат. IRM отчеттору өлкөнүн деңгээлинде жыл сайын белгилүү бир критерийлер боюнча прогрессти жана регрессти чектелүү мүнөздөгү талкуулоону камтый турган болот. Отчеттор ошондой эле буга чейинки отчеттордун сунуштамалары боюнча аткарылган иш-аракеттер жөнүндө секцияны да камтышы зарыл. Бул прогресс да ушул документте жазылган принциптерге ылайык аткарылат.
 • Кошумча маалымат алуу үчүн тиркелген документтердеги “көп берилген суроолор” бөлүгүн караңыз. Колдонмолордун бардык документтери IRM Сунуштарында камтылган (IRM Proposal).

IRM улуттук изилдөөчүлөрү

Бул көз карандысыз эксперттер IRM ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетторду түзүшөт, аларда OGP өнөктөштүгүнө мүчө ар бир өлкөнүн иш-аракеттер планынын аткарылышына жасалган мониторинг чагылдырылат. Изилдөөчүлөрдүн тизмесин бул жерден алса болот жана ал мезгил-мезгили менен жаңыртылып турат:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmiRxWpbuqOR4WywJZIvMDl-mTI6eEh-...? usp=sharing

IRM өнүмдөрү

IRM басылмалары:

OGP өнөктөштүгүнө катышкан ар бир өлкө үчүн ишке ашыруунун жүрүшү туурасында жылына даярдалуучу көз карандысыз отчеттор: http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reports

Башкаруу жана түзүм

Көз карандысыз орган катары IRM “Ачык өкмөт” Өнөктөштүгүнүн Жетектөөчү комитети тарабынан башкарылат, бирок түздөн-түз мүнөздө эмес. (IEP) Эл аралык Эксперттик комиссиясы ОКМге түздөн-түз көз салат. Бул топ Жетектөөчү комитеттин курамында эки жылдан бери болгон мүчөлөрдү камтыйт. Ал эми IEP катышуучуларынын жаңы тобу көбүнчө сапатын текшерүүгө көңүл бөлөт. IEP катышуучуларынын бардыгы – ачык-айкындуук, катышууну жогорулатуу жана отчет берип туруу маселелериндеги белгилүү эксперттер болуп саналат жана IRM изилдөө ыкмаларын иштеп чыгуу менен ишке киргизүүнү жетектөөдө жана отчеттордун жогорку сапатын камсыздоодо негизги ролду ойнойт. Кененирээк маалыматты жана мүчөлөрдүн жаңыртылган тизмесин мындан алса болот: http://www.opengovpartnership.org/irm/about-iep

IRM камтуусу

 • IRM концептуалдык маалымдамасына ылайык, ишке ашыруунун жүрүшү туурасындагы көз карандысыз отчеттор OGP өнөктөштүгүнө катышкан өкмөттөр Улуттук иш-аракеттер пландарында мойнуна алган милдеттенмелердин аткарылышын баалашат, анын ичинде төмөнкү жааттар бааланат:
 • OGP Принциптер Декларациясында жана Башкаруу Уставында жазылгандай, Иш-аракеттер планы жана анын милдеттенмелери ачык-айкындуулуктун, отчет берип туруунун жана жарандык катышуунун деңгээлин өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чагылдырган даража.
 • Мүмкүнчүлүккө жараша, IRM отчеттору OGP өнөктөштүгүнө өлкөнүн катышуусуна тиешеси бар жана башында иш-аракеттер планында чагылдырылбаган иш-аракеттер менен чараларды чагылдырышы мүмкүн.
 • Башкаруу Уставына ылайык, OGP өкмөттөрү OGP процесси менен планды иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча колдонмонун талаптарын сактаган даража – C тиркемеси.
 • Өкмөттүн иш-аракеттер планында чагылдырылган этаптарга ылайык, ар бир милдеттенменин жана жалпы пландын артикуляциясындагы жана аткарылышындагы прогресс.
 • Өлкөлөр ар бир милдеттенме менен жалпы пландын аткарылышын кантип жакшырта ала тургандыгы, ошондой эле OGP Принциптер Декларациясы менен OGP Башкаруу Уставына конкреттүү шилтеме берүү менен OGP баалуулуктары менен принциптерин кантип жакшыраак ишке ашырса боло тургандыгы туурасында техникалык сунуштамалар. Сунуштамалар иш-аракеттер чөйрөсүнүн бардык буга чейинки пунктуларына тиешелүү болушу керек.
 • 2014-жылдан тартып IRM OGP өнөктөштүгүнө мүчө өлкөнүн иш-аракеттер планынын бир бөлүгү катары болгон OGP критерийлерине шайкеш болуу боюнча ишин жакшыртуу үчүн кадамдарды документтештирип келе жатат. OGP Колдоо Бөлүмүнүн шайкештик критерийлерине жыл сайын жасалуучу баяндамасы OGP өлкөсүнүн шайкештик критерийлери боюнча ишин аныктоо жана талкуулоо үчүн негизги булак боюнча калат. IRM отчеттору өлкөнүн деңгээлинде жыл сайын белгилүү бир критерийлер боюнча прогрессти жана регрессти чектелүү мүнөздөгү талкуулоону камтый турган болот. Отчеттор ошондой эле буга чейинки отчеттордун сунуштамалары боюнча аткарылган иш-аракеттер жөнүндө секцияны да камтышы зарыл. Бул прогресс да ушул документте жазылган принциптерге ылайык аткарылат.
 • Кошумча маалымат алуу үчүн тиркелген документтердеги “көп берилген суроолор” бөлүгүн караңыз. Колдонмолордун бардык документтери IRM Сунуштарында камтылган (IRM Proposal).

IRM улуттук изилдөөчүлөрү

Бул көз карандысыз эксперттер IRM ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетторду түзүшөт, аларда OGP өнөктөштүгүнө мүчө ар бир өлкөнүн иш-аракеттер планынын аткарылышына жасалган мониторинг чагылдырылат. Изилдөөчүлөрдүн тизмесин бул жерден алса болот жана ал мезгил-мезгили менен жаңыртылып турат:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmiRxWpbuqOR4WywJZIvMDl-mTI6eEh-...? usp=sharing

IRM өнүмдөрү

IRM басылмалары:

OGP өнөктөштүгүнө катышкан ар бир өлкө үчүн ишке ашыруунун жүрүшү туурасында жылына даярдалуучу көз карандысыз отчеттор: http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reports

Отчеттор үчүн негизги маалыматтар: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data  ачык маалыматтар форматында жана OGP Explorer: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data

Айкалышкан темалар жана жыйынтыктар боюнча техникалык документтер. http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reportsОтчеттор үчүн негизги маалыматтар: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data  ачык маалыматтар форматында жана OGP Explorer: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data

Айкалышкан темалар жана жыйынтыктар боюнча техникалык документтер. http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reports

Отчеттор үчүн негизги маалыматтар: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data  ачык маалыматтар форматында жана OGP Explorer: http://www.opengovpartnership.org/irm/ogp-explorer-and-irm-data

Айкалышкан темалар жана жыйынтыктар боюнча техникалык документтер. http://www.opengovpartnership.org/irm/irm-reports