Миссия жана стратегия

OGP көз карашында, барган сайын ишин ачык-айкыныраак аткарып, жоопкерчилигин күчөтүп, жарандарынын кайрылууларына көбүрөк көңүл буруп, башкарууну жакшыртууга, жарандарга кызмат көрсөтүүнүн сапатын арттырууга умтулган өкмөттөрдүн саны көбөйүүдө. Бул өкмөттөр менен жарандык коомдун ортосундагы чын дилден болгон диалогду кепилдөө үчүн ченемдер менен маданиятта өзгөрүүлөр болушун талап кылат.

OGP ачык өкмөт принциптерин саясий дискурстун эң бийик деңгээлине көтөрүп, татаал реформаларды коштоп, дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде реформатор-талапташтардын коомдоштугун түзүп, өкмөттөгү да, жарандык коомдогу да реформаторлорду колдоого умтулат.

Эми, OGP түзүлүп, кыйла кеңири кулач жайган учурда жакынкы эки жылга карата биздин негизги максатыбыз - OGP өлкөлөрүнүн көпчүлүгүнүн аймагында реалдуу өзгөрүүлөр болуп, алар жарандарга пайда алып келип жаткандыгына ынануу болуп саналат. OGP үчүн ачык өкмөттүн дымактуу реформаларын ишке ашыруу максатында ага мүчө болгон өлкөлөрдө туура шарттар түзүлгөндүгүнө ынануу үчүн үч негизги жол бар:

1) Катышуучу өлкөлөрдөгү лидерликти жана жогорку деңгээлдеги саясий жетекчиликтин OGP өнөктөштүгүнө ыкташын колдоого алуу

2) Өлкөлөрдөгү реформаторлорду техникалык экспертиза жана шыктандыруучу идеялар менен колдоого алуу

3) OGP өнөктөштүгүнө жарандар менен жарандык коомдун уюмдарынын ар кыл топторунун көбүрөөк тартылышына көмөктөшүү

Андан тышкары, OGP Отчеттуулуктун Көз карандысыз Механизми (Independent Reporting Mechanism) өкмөттөрдү:

4) өлкөлөрдүн жарыяланган OGP милдеттенмелерин ишке ашырууда илгерилөөгө жетишүүдөгү жоопкерчилигин камсыздоого чакырат.