Ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө IRM отчеттору

Отчеттуулуктун Көз карандысыз Механизми (IRM) – ал аркылуу бардык кызыкдар болгон тараптар OGP өнөктөштүгүнө катышкан өлкөлөрдөгү прогрессти көрүүгө мүмкүндүк алган негизги шайман болуп саналат. IRM OGP өнөктөштүгүнө катышкан ар бир өлкө үчүн Улуттук иш-аракеттер планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө эки жылдык көз карандысыз отчетторду түзүп турат. Ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчеттор өкмөттөр OGP иш-аракеттер планын кантип иштеп чыгып жана аткарып жаткандыгын, ошондой эле ачык өкмөт принциптерин ишке киргизүү прогрессин баалашат жана ишти өркүндөтүүгө арналган техникалык сунуштамаларды беришет. Бул отчеттор диалогго дем берип, мүчө-өкмөттөр менен жарандардын ортосундагы отчет берип туруучулукка көмөктөшүүгө арналган.