“Ачык өкмөт” өнөктөштүгүнүн тематикалык жумушчу топтору

Биздин өнөктөштөрүбүздүн жардамы менен алты тематикалык жумушчу тобу түзүлдү, алар өнөктөштүктүн ичиндеги өз ара тажрыйба алмашуу жана окутуу иштерине көмөктөшөт.

АЗЫРКЫ ТАПТАГЫ ЖУМУШЧУ ТОПТОР

1. Маалыматка жетүү

2. Антикоррупция

3. Каржылык ачык-айкындуулук

4. Мыйзамдык ачык-айкындуулук

5. Ачыкталган маалыматтар

6. Жаратылыш ресурстарынын ачык-айкындыгы

7. Ачык-айкын климат