“Ачык өкмөт” өнөктөштүгү деген эмне?

“Ачык өкмөт” өнөктөштүгү (OGP) – өкмөттөрдүн ачык-айкындуулукту камсыздоо, жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, коррупция менен күрөшүү жана башкарууну күчтөндүрүү үчүн жаңы технологияларды колдонуу боюнча милдеттенмелерин ишке ашырууга багытталган көп тараптуу демилге болуп саналат. OGP ишмердүүлүгүнө өкмөттөр менен жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган Жетектөөчү комитет көп тараптуу кызматташтык деми менен байкоо салып турат.

OGP өнөктөштүгүнө мүчө болуу үчүн өлкөлөр жогорку деңгээлдеги “Ачык өкмөт” Декларациясын кабыл алып, коомдук кеңешүүлөрдү өткөрүү менен иштелип чыккан иш-аракеттер планын берип, аны аткаруунун илгерилеши жөнүндө көз карандысыз отчет берип туруу милдеттенмесин мойнуна алышы керек.

“Ачык өкмөт” өнөктөштүгү 2011-жылдын 20-сентябрында 8 негиздөөчү-өлкө (Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппин, Түштүк Африка, Бириккен Королчулук жана Кошмо Штаттар) “Ачык өкмөт” Декларациясын кабыл алып, өз өлкөлөрүнүн иш-аракеттер планын жарыялаган мезгилде жаралган. 2011-жылдан тартып OGP Өнөктөштүккө кошулган дагы 67 өкмөттүн милдеттенмелерин кабыл алуусун колдоду.

OGP мүчөсү болгон 75 өлкө менен 15 субулуттук өкмөт жалпысынан 2,500гө жакын милдеттенмени моюнуна алды. Бул болсо алардын өкмөттөрүнүн ишинин ачык-айкындыгын жана отчет берип туруусун арттырмакчы.