17.10.2018
2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планы
18.12.2017
OGP Декаларациясы